Privacy Statement

Traffic Builders People B.V., onderdeel van Unbound Group B.V. (hierna: “Traffic Builders”), respecteert de privacy van bezoekers van haar website(s) en draagt er zorg voor dat de (persoonlijke) informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de (persoons)gegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor o.a. ‘Staffing & Inhousing’ diensten, waaronder recruitment, interimbemiddeling en detachering, en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het kandidaten- en opdrachtgeversbestand. Voor het verwerken van de gegevens die via de formulieren worden ingevuld gebruiken we Microsoft Dynamics en Lever TM. Gegevens die worden opgevraagd via formulieren op onze website zijn nodig voor bovenstaande redenen. Indien de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kunnen we geen contact opnemen of, in het geval van een nieuwsbriefinschrijving, je conform je verzoek informeren over onze diensten en activiteiten.

Als je een contact-/offerte-, sollicitatie- of nieuwsbriefinschrijvingsformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. We hanteren daarbij de volgende bewaartermijnen:

Type gegevensBewaartermijn
ContactformulierMax. 4 jaar
OfferteformulierMax. 4 jaar
SollicitatieformulierMax. 1 jaar*
NieuwsbriefinschrijvingTot het moment van uitschrijving voor de nieuwsbrief.
Aanvraag via e-mailMax. 4 jaar
Overige formulierenMax. 4 jaar
KlantgegevensMax. 7 jaar (met inbegrip van de gegevens verzonden via bovenstaande methoden, doch uitsluitend indien er sprake is van een commerciële relatie)

*Indien je als (potentiële) kandidaat bij het inschrijven je LinkedIn profiel url verstrekt, worden na het verstrijken van de voornoemde bewaartermijn in beginsel alle gegevens met uitzondering van de publiekelijk beschikbare gegevens uit je LinkedIn profiel verwijderd.

Beveiliging

Alle gegevens die je met Traffic Builders uitwisselt via onze website, worden versleuteld met SSL beveiliging op basis van het HTTPS protocol. Gegevens die je achterlaat door het invullen van een formulier, worden opgeslagen in de database van ons CRM en/of HR systeem. De data wordt opgeslagen conform de actuele wetgeving en overeenkomstig de ISO27001 norm.

Bezoekgegevens en Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om algemene bezoekgegevens bij te houden en om te kunnen analyseren hoe effectief onze Google Ads-advertenties op o.a. Google zoekresultaatpagina’s zijn. De gegevens worden dus gebruikt voor gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Ook hebben wij Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, zodat IP-adressen geanonimiseerd worden en gegevens over een beveiligde verbinding gestuurd worden.

Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst. De statistische gegevens worden overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in Europa en de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Voor informatie over hoe Google compliant is aan de GDPR heeft Google specifieke pagina’s: Google Cloud en de GDPR  en wat Google doet op het gebied van databescherming.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om Traffic Builders als adverteerder informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Graag wijzen we je er expliciet op dat deze gegevens door Traffic Builders nooit te herleiden zijn naar jou als persoon of individu, uitgezonderd situaties waarin je jezelf via één van de formulieren op de website als persoon identificeert. Dit kan bijvoorbeeld door een e-mail adres achter te laten wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief. In dergelijke gevallen is je bezoekgedrag te koppelen aan de ingevulde gegevens. Daarnaast maken wij je er op attent dat gegevens die worden verwerkt door Google onder omstandigheden op grond van 50 US Code § 1881a (“FISA 702”) kunnen worden opgevraagd door de inlichtingendiensten van de Verenigde Staten.

De door Traffic Builders verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Social media als Facebook, LinkedIn en Twitter

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, LinkedIn en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Lees de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de persoonsgegevens doen die zij middels deze code verwerken.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij periodiek, in beginsel elke maand, geïnteresseerden willen informeren over relevante vacatures en interimopdrachten, nieuws op het gebied van digital marketing & analytics, onze diensten en aanverwante zaken. Je e-mailadres wordt alleen met je expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Tot die tijd worden de gegevens bewaard. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Profilering

Op basis van gedrag op de website worden met marketinglijsten profielen aangemaakt, zodat we bezoekers op andere sites relevante advertenties kunnen tonen op basis van de marketingcookies. Hiermee krijg je als bezoeker relevante advertenties te zien, aangezien dit aansluit bij je eerder getoond gedrag op de website. Hiermee hopen we je nog beter te kunnen informeren over onze diensten en artikelen. Deze gegevens zijn niet door ons te herleiden naar een specifiek persoon.

Verwerkersovereenkomst

Met alle bedrijven die gegevens van ons verwerken hebben we een verwerkersovereenkomst getekend. Hierin is o.a. vastgelegd waar de persoonsgegevens voor mogen worden verwerkt en welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden waar de persoonsgegevens worden opgeslagen. Ook staat hierin dat de degenen die de gegevens verwerkt, hier vertrouwelijk mee om moeten gaan en niet op eigen houtje voor een heel ander doel mogen gaan verwerken dan in de verwerkersovereenkomst staat.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten en de informatie op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om je instellingen en voorkeuren te onthouden.

Met de tool Cookiebot worden cookies geblokkeerd als je hier geen toestemming voor gegeven  hebt (m.u.v. functionele cookies). In deze cookiebar kun je direct aanvinken welke soort cookies geplaatst mogen worden. Wil je weten welke cookies we precies gebruiken? Bekijk dan het overzicht in de instellingen van Cookiebot, waarmee je inzicht krijgt in welke cookies worden geplaatst, door welke tooling en met welk doel. Je kan hier ook je voorkeuren wijzigen. 

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien je een relatie met ons bedrijf hebt, heb je na schriftelijk verzoek de mogelijkheid je persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Waar mogelijk bieden we je de mogelijkheid deze gegevens zelf te wijzigen of te verwijderen, bijvoorbeeld als je als kandidaat ingeschreven bent bij ons Talent Network. Ook kun je de gegeven toestemming van de cookies aanpassen. Verder heb je het recht om je gegevens op te vragen in een bestand zodat een andere partij deze gegevens van jou kan krijgen en te gebruiken. Daarnaast kun je ons schriftelijk op de hoogte stellen wanneer je niet wilt worden benaderd (per post of per e-mail) met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij dit adres:

Traffic Builders People BV
t.a.v. mw. R. Abels
P.J. Oudweg 4
1315 EW Almere

Of mail naar privacyofficer@traffic-builders.com

In het geval je het niet eens bent over hoe wij je persoonsgegevens verwerken en je er onverhoopt niet uitkomt met de privacyofficer van Traffic Builders, dan heb je de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze kan gestuurd worden naar:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.